MobyLines.cz
Rezervace Napiště nám

Nejčastější otázky

 

Všechny potřebné informace pro zakoupení lodního lístku na Sardinii, Korsiku a Elbu

Doporučujeme vám pozorně si přečíst i Přepravní podmínky.

 

 

Kontrola (check in)

Pro vstup na loď je nezbytné elektronická kontrola (check in) lodních lístků, kterou provádí naloďovací personál na seřadišti před trajektem. Kontrola cestujících s autem musí být nejméně 90 minut před vyplutím. Registrace pěších cestujících  30 minut před vyplutím. V případě, že tyto časy nejsou respektovány, vaše rezervace nemůže být garantována. Nalodění aut je řízeno kapitánem a jeho spolupracovníky a není řízeno vašim příjezdem. V případě, že loď má boční vstup, můžou se pěší cestující tímto vstupem nalodit po registraci kuponu, který je registrován na jejich jméno.

 

Auta

Automobily mohu být umístěny na kterékoliv palubě lodě. Na spodní autopalubě jsou umístěny všechny dopravní prostředky vyšší 2,20 m.Rezervace automobilů používající LPG nebo metan musí být označeny v rezervaci lodního lístku. Při nalodění musí automobily těchto pohonných hmot mít pouze poloviční nádrž a uvést při nalodění typ uvést pohonných hmot. Pouze sám řidič smí vjet na autopalubu. Na lodním lístku musejí být uvedeny rozměry dopravního prostředku, máte-li vlek nebo karavan, musejí být na lodním lístku rozměry také (délka se měří i s ojí). Obytná auta, karavany a všechna auta výšky vyšší jak 2,20m, musí být označena v rezervaci. Pozor: Některé dopravní prostředky (např. Mercedes Vito nebo Viano, Ford Transit, VW Caravelle nebo Transporter, Peugeot Boxer a.j) jsou Moby Lines klasifikovány jako auta užitková nebo vany a spadají do klasifikace 9 (van, camper, minibus) i když jsou do 5 m délky a do 2,20 m výšky. V případě, že bude tento dopravní proatředek zapsán v lodním lístku jako osobní auto, bude majitel penalizován.

 

Lodní lístek

Lodní lístek je vystavený na jméno a není přenosný na další osobu. Lodní lístek je platný pouze pro spojení uvedené v lodním lístku. Cestující jsou povinni uschovat lodní lístek a předložit při požádání personálem lodní společnosti kdykoliv ke kontrole.

 

Ztráta/krádež 

Ztráta nebo krádež lodního lístku musí být okamžitě oznámena účetnímu lodní společnosti. Kontaktujte proto neprodleně prodejce, který Vám lodní lístek vystavil. Vydání kopie lodního lístku může být uskutečněno pouze v případě, že originál lodního lístku nebyl již použit a na základě kontroly osobních dokladů. Poplatek za vystavení kopie lodního lístku je 10€.

 

Cestující

Platný osobní doklad (pas nebo občanský průkaz), který dokazuje vaši totožnost, bude požadován při kontrole u nalodění. 

 

Cestující jež potřebují péči a / nebo asistenci jsou povinni tuto skutečnost nahlásit při rezervaci. Jsou povinni se dostavit k nalodění nejméně 2 hodiny před vyplutím trajektu a upozornit personál lodní společnosti při nalodění nebo na palubě, aby jejich automobil byl naloděný co nejvhodněji k vchodu na paluby a k obdržení asistence potřebné při nalodění a vylodění.

 

Kabiny a polohovatelná sedadla

Cestující, kteří si rezervovali kabiny nebo polohovatelná sedadla, jsou povinni se hlásit okamžitě po nalodění na recepci na trajektu max. 90 min po vyplutí. Kabiny nebo polohovatelná sedadla budou po této době dána k dispozici cestujícím, kteří se zapsali na čekací listinu na recepci trajektu. Kabiny jsou cestujícím k dispozici až 1 hodinu před připlutím. Kabiny rezervované přímo napalubě lodi jsou počítány za aktuální cenu s příplatkem 10 €. Domácí zvířata mají vstup do kabin zakázaný. V období od dubna do září, přidělení kabin probíhá při check-in. Klíče budou vydány na informačních recepci trajektu. 

 

Domácí zvířata

Domácí zvířata nebudou naloděna pokud nebudou mít udělanou rezervaci. Musí mít košík a být na vodítku. Nejsou akceptována v kabinách, v místnostech kde jsou polohovatelná sedadla nebo v dalších společenských místnostech. Mají povolený vstup pouze na venkovní paluby nebo v místech pro ně vyhrazených. Evropský pas zvířete a očkovací průkaz je nutností.